Staatsolie heeft een Corporate Governance Code

02 juli 2020


In mei 2020 is de Staatsolie Corporate Governance Code in werking getreden. Deze code, een set van richtlijnen voor goed bestuur, zal sterk bijdragen aan de bescherming van de belangen van alle stakeholders. Met de officiële invoering van de Corporate Governance Code zijn onze systemen verder geprofessionaliseerd en is er nog een stap gezet in het streven om een world-class company te worden.

 

Wat betekent Corporate Governance?

Integriteit is een van onze kernwaarden. Corporate Governance is een belangrijk middel om de integriteit te waarborgen. Corporate Governance is de Engelse term voor goed ondernemingsbestuur. Deze term wordt gebruikt voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden en hoe verantwoording over het gevoerde beleid moet worden afgelegd aan belanghebbenden, waaronder de aandeelhouder(s), werknemers, afnemers en de samenleving.

 

De Corporate Governance Code geeft invulling aan de volgende principes en bepalingen:

· Lange termijn waarde creatie

· Effectief bestuur en toezicht

· Verantwoordelijkheid

· Integriteit

· Transparantie

· Beheersing van risico’s

 

Onze Corporate Governance Code is opgebouwd uit vijf charters:

1. Supervisory Board Charter

2. Audit, Risk and Compliance Committee Charter

3. Nomination and Remuneration Committee Charter

4. Executive Board Charter

5. Integrity Committee

 

Daarnaast staan twee beleidsdocumenten centraal in de Code:

1. De Code of Conduct (Gedragscode)

De Gedragscode geeft richtlijnen voor het gewenst ethisch kader van de employees en contractors van Staatsolie. De Gedragscode wordt momenteel aangepast en wordt later op Barreltje en op Staatsolie’s website geplaatst.

 

2. De Whistleblower Policy

Alhoewel medewerkers altijd de mogelijkheid hebben gehad om door hen opgemerkte onregelmatigheden door te geven aan onze integriteitscommissie, biedt de Whistleblower Policy extra bescherming bij het melden van onregelmatigheden.

 

Documenten

Bekijk onze Media Center voor alle Governance documenten.