Uitbetaling halfjaarlijkse rente vanaf 23 maart

22 maart 2021

De tweede halfjaarlijkse rente op de door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. uitgegeven obligaties 2020-2025 en 2020-2027 wordt vanaf dinsdag 23 maart 2021 betaalbaar gesteld. De rente wordt automatisch bijgeschreven op de bankrekening van de obligatiehouder.