Uitbetaling rente en hoofdsom Staatsolieobligatie 2015-2020

15 mei 2020

Volgens de leningsvoorwaarden van de door Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. uitgegeven 7,75% vastrentende obligatie 2015-2020, zullen de halfjaarlijkse rente op coupon nummer 10 en de hoofdsom vanaf donderdag 14 mei 2020 betaalbaar worden gesteld. Klik op de afbeelding hieronder om de volledige bekendmaking te lezen.