Het doel van deze obligatie-uitgifte is om US$ 150 miljoen aan te trekken voor de vernieuwing van de Staatsolieobligatie 2015 en uitvoering van het investeringsprogramma 2020-2027, inclusief de investering in de Pikin Saramacca goudmijn van IAMGOLD Rosebel Gold Mines. Deze investeringen zullen bijdragen aan de verdere groei én het succes van Staatsolie. Je hebt de kans om deel uit te maken van het succes van Staatsolie door voor een aantrekkelijk rentetarief een solide investering te doen voor 5,5 of 7 jaren.

Veelgestelde vragen

 • Wat is een obligatie?
  Een obligatie is een schuldbewijs voor een lening voor een bepaalde periode die door een onderneming of een instelling is aangegaan. Als een bedrijf (in deze gaat het om Staatsolie) geld voor een specifiek doel nodig heeft, kan het een obligatielening uitschrijven om aan geld te komen. De koper van de obligatie ontvangt van de uitgever (Staatsolie) een rentevergoeding. De hoofdsom ontvangt de belegger aan het einde van de looptijd.
 • Waarom geeft Staatsolie obligaties uit?
  Staatsolie heeft evenals bij de vorige obligatie-uitgifte het geval was ook voor de periode 2020-2027 een investeringsprogramma dat hij gedeeltelijk met extern geld wil financieren. Om verder te kunnen groeien moet er nog meer worden geïnvesteerd. Voor het investeringsprogramma is er USD 1 miljard nodig. Het grootste deel hiervan komt uit eigen inkomsten. Minimaal USD 150 miljoen wil Staatsolie binnenhalen met de obligatielening.
 • Wie mogen meedoen aan de Staatsolieobligatie?
  • Eenieder die in Suriname of Curaçao verblijft en een USD-bankrekening heeft bij een Surinaamse bank of de Vidanova Bank in Curaçao.
  • Eenieder die in Suriname of Curaçao verblijft en nog geen (USD)-bankrekening heeft en obligaties wenst te kopen, kan een aanvraag voor het openen van een rekening doen bij één van de deelnemende banken in Suriname of Vidanova Bank in Curaçao. Als onderdeel van de account opening procedure zal eerst de Know Your Customer (KYC) procedure moeten worden doorlopen. Voor meer informatie over hoe een rekening te openen kunt u contact opnemen met de bank van uw keus.
 • Wat zijn de minimale vereisten om in te schrijven om een obligatie te kunnen kopen?
  De vereisten zijn:
  1. Beschikken over een USD-rekening.
  2. Een ingevuld en rechtsgeldig ondertekend inschrijfformulier.
  3. Heeft u geen USD-rekening, maar wel een SRD- of Euro-rekening, dan kunt u bij uw bank alsnog het verzoek doen voor het openen van een USD-rekening.
  4. Het bedrag waarvoor u inschrijft, dient u op uw bankrekening beschikbaar te hebben.
 • Als ik mij heb ingeschreven, ben ik dan obligatiehouder?
  Nee. Na de inschrijvingsperiode gaat de uitgever van de obligatie (Staatsolie) het definitief besluit nemen over de goedgekeurde inschrijvingen. U ontvangt in de periode van 6 tot en met 8 maart van DSB via e-mail en/of sms een bevestiging of en voor welk bedrag er aan u is toegewezen.
 • Moet ik bij de inschrijving direct het bedrag waarvoor ik inschrijf op de rekening hebben?
  Het bedrag waarvoor u inschrijft, dient op uw rekening beschikbaar te zijn en wel uiterlijk op de dag en het tijdstip van de sluiting van de stortingsperiode, dit is 20 maart 2020 om 12.00 uur. Indien aan u is toegewezen, zal de bank automatisch uw rekening belasten. Als het saldo op uw rekening niet toereikend is, zal u niet in aanmerking kunnen komen voor de obligaties waarvoor u heeft ingeschreven.
 • Waar kan ik obligaties kopen?
  Obligaties kunt u kopen via de De Surinaamsche Bank (DSB), Volks Crediet Bank (VCB), Surinaamse Post Spaar Bank (SPSB), Trustbank Amanah, Surichange Bank, Hakrinbank (HKB), Godo, Fina Bank, Southern Commercial Bank of Republic Bank (Suriname) (RBS).
  Inschrijven kan gedurende de periode van 5 februari 2020 tot en met 5 maart bij de kantoren van de eerdergenoemde banken.
  Bij de DSB bestaat de mogelijkheid om uw inschrijving ook op eenvoudige wijze digitaal te doen, hetgeen u tijd bespaart. U dient hiervoor wel te beschikken over Internet Banking van DSB.
  Het inschrijvingsformulier is beschikbaar via de websites: www.staatsolie.com en www.dsb.sr of opvraagbaar bij één van de deelnemende banken.
  Het inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
  Voor inschrijvingen via het Internet Banking platform van DSB geldt het volgende. Voor inschrijvingen door:
  • natuurlijke personen is de ondertekening van het inschrijvingsformulier niet vereist;
  • entiteiten anders dan natuurlijke personen dient het inschrijvingsformulier conform de statuten rechtsgeldig ondertekend te zijn.
 • Waar haal ik een inschrijvingsformulier?
  Het inschrijvingsformulier kunt u ophalen bij: DSB, VCB, SPSB, Trustbank Amanah, Surichange Bank, HKB, Godo, Fina Bank, Southern Commercial Bank en RBS of via de websites:
 • Wat heb ik nodig voor het openen van een bankrekening bij één van de deelnemende banken?
  Wij verwijzen u voor nadere informatie naar de bank van uw keus.
 • Welke coupures worden uitgegeven?
  Klasse A: USD 100,=
  Klasse B: USD 30.000,=
 • Wat is de looptijd?
  Er zijn twee looptijden
  1. 5 ½ jaar voor zowel klasse A of B
  2. 7 jaar voor zowel klasse A of B
 • Wat is de rente?
  • Voor de looptijd van 5 ½ jaar bedraagt de rente 7,00% per jaar
  • Voor de looptijd van 7 jaar bedraagt de rente 7,50% per jaar
 • Is het een vast rentepercentage?
  Ja het is een vast percentage. Dit betekent dat gedurende de looptijd de rente ongewijzigd blijft.
 • Wat is de procedure om een formulier bij één van de banken/kantoren in te dienen?
  Bent u geïnteresseerd en heeft u een USD-rekening bij één van de deelnemende banken? Dan kunt u het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulier indienen bij uw bank of elke deelnemende bank (VCB, SPSB, Surichange Bank, Trustbank Amanah, HKB, Godo, Fina Bank, Southern Commercial Bank en RBS).
 • Wanneer wordt de rente uitgekeerd?
  De rente wordt gedurende de looptijd 2 keer per jaar door Staatsolie via de obligatie- en betalingsagent (DSB) uitgekeerd en wel op 23 maart en 23 september van elk jaar. De eerste rentebetaling is op 23 september 2020.
 • Kan mijn inschrijving worden afgewezen?
  De bankinstellingen hebben interne procedures met betrekking tot Know Your Customer (KYC). Deze zijn gestoeld op relevante wet- en regelgeving. Indien een inschrijving in strijd zou zijn met deze procedures is het voorrecht van de broker, DSB of Vidanova Bank, de inschrijving af te wijzen. Alleen goedgekeurde inschrijvingen zullen worden toegewezen.
 • Is de obligatie verhandelbaar?
  Ja de obligatie is verhandelbaar via de Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX).
 • Hoe kan ik een Klasse A-obligatie verhandelen?
  Klasse A-obligaties zijn obligaties van USD 100 en veelvouden hiervan en zijn alleen verhandelbaar via DSB als broker. De obligatiehouder zal DSB hiertoe de opdracht moeten geven. Obligaties worden alleen via de DCSX verhandeld. Klasse A obligaties kunnen alleen verhandeld worden onder personen die in Suriname verblijven en bij een bank in Suriname een USD-bankrekening hebben.
 • Hoe kan ik een Klasse B-obligatie verhandelen?
  Klasse B-obligaties zijn obligaties van USD 30.000,= en veelvouden hiervan en zijn internationaal verhandelbaar via de 2 brokers: DSB of Vidanova Bank. De obligatiehouder zal zijn/haar broker de opdracht hiertoe moeten geven. Uw broker zal via de DCSX de obligatie verhandelen. In tegenstelling tot klasse A-obligaties kunnen klasse B-obligaties ook internationaal worden verhandeld.
 • Wat zijn de kosten indien ik mijn obligatie verhandel?
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DSB via het e-mailadres effecten@dsb.sr of bellen naar het klantenservicenummer van DSB op 471100. Voor meer informatie over beleggen via de broker Vidanova Bank kunt u e-mailen naar een van de volgende adressen:
  • investmentservices@vidanovabank.com
  • jtexel@vidanovabank.com
  • sisenia@vidanovabank.com
 • Als ik een rekening in het buitenland heb, hoe kan ik dan obligaties kopen?
  U kunt één van de brokers, DSB of Vidanova Bank, benaderen voor nadere informatie hierover:
  • DSB via het e-mailadres effecten@dsb.sr of telefonisch via het klantenservicenummer 471100.
  • Vidanova Bank via één van de volgende email adressen:
   • investmentservices@vidanovabank.com
   • jtexel@vidanovabank.com
   • sisenia@vidanovabank.com
 • Krijg ik een fysiek obligatiebewijs?
  Nee. Het is internationaal niet gangbaar om fysieke obligatie bewijzen uit te geven. Indien u obligaties koopt, ontvangt u voor deze keer na deelname een digitaal registratiebewijs waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
 • Is de investeerder verplicht om de obligaties in bewaring te geven?
  Ja, zowel DSB als Vidanova Bank zijn de bewaarders van de door hun respectievelijk uitgegeven obligaties.
 • Wat zullen de bewaarkosten zijn?
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de DSB via het e-mailadres effecten@dsb.sr of kunt u bellen naar het klantenservicenummer van DSB op 471100. Voor informatie over de kosten bij de VidaNova Bank kunt u contact opnemen via een van de volgende e-mailadressen:
  • investmentservices@vidanovabank.com
  • jtexel@vidanovabank.com
  • sisenia@vidanovabank.com
 • Is er een minimum- of maximumaantal obligaties waarvoor ik kan inschrijven?
  U kunt inschrijven voor 1 of meer obligaties.
 • Wanneer wordt de obligatie terugbetaald?
  De hoofdsom van de obligaties zal worden terugbetaald op de vervaldag van de tranche waarop is ingeschreven.
 • Waar vind ik mogelijke updates van de informatie in het Prospectus?
  Na de notering heeft Staatsolie doorlopende publicatieverplichtingen. Staatsolie publiceert periodiek obligatie gerelateerd nieuws, wanneer relevant, op zijn website www.staatsolie.com. Met betrekking tot de obligaties heeft Staatsolie relevante documentatie gepubliceerd op www.staatsolie.com/nl/obligatie-2020/ en www.staatsolie.com/en/bond-2020/. Bovendien wordt alle informatie waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze een significante impact heeft op het rendement, de prijzen en het handelsvolume van de obligaties en de financiële positie van Staatsolie, door Staatsolie aan de DCSX gerapporteerd. DCSX zal de geautoriseerde effectenmakelaren informeren en het nieuws publiceren op haar website www.dcsx.cw.
 • Hoe kan ik de Staatsolieobligaties 2015 die ik momenteel bezit inruilen voor nieuwe obligaties?
  Huidige obligatiehouders die willen inschrijven op nieuwe obligaties in ruil voor hun Staatsolieobligaties 2015 moeten contact opnemen met De Surinaamsche Bank N.V. of hun lokale bank en een inschrijving aanvragen waarbij zij hun Staatsolieobligaties 2015 moeten indienen bij De Surinaamsche Bank N.V. of hun lokale bank. Na toewijzing en bij uitgifte van de nieuwe obligaties, worden de Staatsolieobligaties 2015 die zijn ingediend beschouwd als afgelost en geannuleerd, onder voorbehoud van betaling van de resterende rentevergoeding.
 • Als ik vragen heb gedurende de inschrijvingsperiode waar kan ik terecht?
  Gedurende de inschrijvingsperiode van 5 februari 2020 t/m 5 maart 2020 kunt u e-mailen naar info.staatsolieobligatie@dsb.sr of Surinaamsche Bank N.V. bellen op het klantenservicenummer 471100. Voor meer informatie over beleggen via de broker Vidanova Bank kunt u e-mailen naar een van de volgende e-mailadressen:
  • investmentservices@vidanovabank.com
  • jtexel@vidanovabank.com
  • sisenia@vidanovabank.com
 • Kan ik iemand anders vragen om voor mij in te schrijven?
  Indien u niet persoonlijk aanwezig kunt zijn om de inschrijving via één van de banken te doen, kunt u iemand via een notariële machtiging de inschrijving voor u laten doen.
 • Hoeveel namen kunnen/mogen staan op een uitgegeven obligatie?
  Het is mogelijk de obligatie op naam van meerdere (maximaal 2) investeerders uit te geven. Hiervoor dient het inschrijvingsformulier rechtsgeldig te zijn ondertekend en het te belasten rekeningnummer dient op naam van één van de inschrijvers te staan.
 • Mag de investeerder via een notariële machtiging, gebruik maken van een ander rekeningnummer dat niet op naam van de investeerder staat? En of mogen meerdere betaling zijn vanuit één rekeningnummer?
  Neen, dit is niet mogelijk.
 • Mogen de investeerders ook minderjarig zijn?
  Het is niet toegestaan dat minderjarigen zelf obligaties kopen. Ouders kunnen voor hun kinderen obligaties kopen. De obligaties komen op naam van de ouders met een vermelding van de naam van het kind.
 • Mag ik met mijn huidige obligatie betalen voor de nieuwe obligatie.
  Ja, huidige obligatiehouders die ervoor kiezen om in te schrijven op nieuwe obligaties door Staatsolieobligaties 2015 in te ruilen, zullen in de inschrijvingsdocumentatie aangeven dat hij/zij zijn/haar Staatsolieobligaties 2015 indient tegen (i) uitgifte van nieuwe obligaties en (ii) betaling van resterende rentevergoeding.
  Zie onderstaand het gedeelte van het inschrijvingsformulier waar u zult vermelden dat u uw huidige obligatie wilt inwisselen:

 • Indien ik voor meer inschrijf dan mijn huidige belegging in de Staatsolieobligatie van 2015 en er is voor het volledige toegewezen, hoe geschiedt de betaling?
  Indien u ervoor kiest om uw huidige obligatiebewijs in te wisselen, zal het hogere bedrag, dus het nominaal verschil met uw huidige obligatie, van het door u opgegeven rekeningnummer worden ingehouden.
 • Kan ik ook inschrijven in euro (EUR)?
  Als u middelen beschikbaar hebt voor beleggingen in EUR, moeten deze middelen door de bank worden omgewisseld tegen de geldende EUR/USD-wisselkoers. Neem voor meer informatie contact op met uw broker. De rentebetalingen van de obligaties en de terugbetaling van de hoofdsom zijn in USD.
 • De huidige obligatie vervalt op 14 mei 2020. Indien ik inschrijf voor de nieuwe obligatie en er wordt aan mij toegewezen en ik heb aangegeven te betalen met mijn huidige obligatie, hoe vindt de interestbetaling plaats van de huidige obligatie?
  Aan de hand van 2 voorbeelden wordt getracht antwoord op de vraag te geven:
  VB 1: Ik gebruik mijn huidige obligatie volledig als betaling voor de nieuwe obligatie  VB 2: Ik gebruik mijn huidige obligatie niet volledig als betaling voor de nieuwe obligatie

 • Indien ik inschrijf voor de nieuwe obligatie en er wordt aan mij toegewezen, hoe vindt de interestberekening plaats en wat ontvang ik aan rente?
  Aan de hand van een voorbeeld wordt getracht antwoord op de vraag te geven:

Contact

Stuur ons een bericht