Over ons

Wij zijn een van de toonaangevende bedrijven in ons land. Staatsolie bevindt zich in Suriname, de verborgen schat van Zuid-Amerika. Wij dragen gepassioneerd bij aan de vooruitgang van Suriname. Dit doen we door exploratie-activiteiten te ontwikkelen, olie te produceren en deze te raffineren tot hoogwaardige producten, en lokale en internationale markten van deze te voorzien.

Staatsolies Visie 2030 is gericht op een duurzame energietoekomst voor Suriname en het bijdragen aan de vooruitgang van onze samenleving. Deze visie is een weergave van het karakter en de energie van Staatsolie’s succesvolle geschiedenis van haar ontwikkeling, groei en onderscheidende prestatiecultuur. Uiteindelijk willen wij een regionale speler worden met een internationale identiteit op de energiemarkt.

Onze visie

 • Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname.
 • Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving.
 • Een regionale speler worden, met internationale naamsbekendheid.

Onze missie

 • Suriname’s koolwaterstofpotentieel over de gehele waardeketen tot ontwikkeling brengen, elektriciteit opwekken en hernieuwbare energiebronnen uitbreiden.
 • De energievoorziening van Suriname veilig stellen en een sterke positie verwerven op de regionale markt.
 • Onze reputatie vergroten op basis van onze groeiresultaten, flexibiliteit en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ons bedrijf.  

GEZONDHEID, VEILIGHEID, MILIEU EN GEMEENSCHAP
Wij stellen gezondheid en veiligheid voorop, streven naar een veilige omgeving voor onze medewerkers en de gemeenschappen om ons heen en minimaliseren negatieve effecten op het milieu.

INTEGRITEIT
We zijn eerlijk en doen wat we zeggen.

MENSGERICHT
Wij scheppen een klimaat van ondersteuning en samenwerking, respecteren elkaar, staan open voor ideeën van anderen en faciliteren persoonlijke en professionele groei.

UITMUNTENDHEID
Wij stellen hoge normen aan kwaliteit, streven ernaar om verwachtingen te overtreffen en doen ons werk met een gevoel van urgentie.

VERANTWOORDELIJKHEID
Wij accepteren verantwoordelijkheid voor ons werk en onze acties, zijn welwillend en scheppen een omgeving waarin geen verwijten gemaakt worden.

Verantwoording nemen voor mens en milieu is een van onze kernwaarden. Het is voor ons van belang dat er geen schade wordt aangericht aan het milieu en de samenleving. De Staatsolie Foundation is opgericht om het welzijn van de gemeenschap te vergroten. 

Voordat Staatsolie activiteiten ontplooit, worden de mogelijke gevolgen voor het milieu en de omliggende samenleving in kaart gebracht. Deze milieu- en sociale effectenrapportages (Environmental and Socials Impact Assessement, ESIA) worden gedaan door externe deskundigen. In de rapportage worden ook maatregelen voorgesteld om eventuele effecten op het milieu en de mens als gevolg van de activiteiten tegen te gaan of beheersbaar te houden. Klik hier voor een overzicht van de verschillende milieu- en sociale effectenrapportages.

Gedragscode

Staatsolie wil dat de kernwaarden ‘integriteit’ en ‘verantwoordelijkheid’ door alle medewerkers wordt geleefd en uitgedragen. Om richting te geven aan het tonen van een correct gedrag is een gedragscode vastgesteld. De gedragscode moet ervoor zorgen dat de goede reputatie en integriteit van Staatsolie worden beschermd.

EITI
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. ondersteunt het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Als oliebedrijf met als enige aandeelhouder de Staat Suriname, heeft Staatsolie zich gecommitteerd aan transparantie en zal hierbij de activiteiten van EITI ondersteunen. Staatsolie heeft actief geparticipeerd in het proces, welke is geleid door de overheid, om Suriname te doen toetreden als kandidaat-land per 24 mei 2017. Voorts is Staatsolie een primaire lid van de Multi Stakeholder Groep die verantwoordelijk is om EITI in Suriname te implementeren. Door EITI te ondersteunen, committeert Staatsolie zich aan de initiatieven, welke bijdragen aan transparantie van inkomsten, gerelateerd aan het winnen van natuurlijke hulpbronnen, het terugbrengen van armoede en de strijd tegen corruptie.

Voor meer informatie over EITI klik hier.

Staatsolie stelt gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit (health, safety, environment and quality: HSEQ) voorop en toont dat door effectief gebruik van haar geïntegreerd managementsysteem, waarmee wij continu:

 • Voldoen aan relevante wet- en regelgeving en Staatsolie’s vereisten, terwijl wij rekening houden met de behoeften van onze stakeholders;
 • Risico’s identificeren en mitigerende maatregelen vaststellen en implementeren, teneinde incidenten en schade aan het milieu te voorkomen; 
 • Alle medewerkers en contractors aansprakelijk houden Staatsolie’s HSEQ regels op te volgen, om te komen tot uitmuntende resultaten, zonder ongevallen; 
 • Ons managementsysteem verbeteren door het verbeteren van onze processen, diensten en onze productkwaliteit middels het vaststellen van duidelijke prestatiedoelstellingen; 
 • Alle medewerkers en contractors betrekken in de besluitvormingsprocessen van ons HSEQ Management Systeem.

 

Februari 2018

Rudolf Elias
Managing Director

Onze geschiedenis

In het district Nickerie worden al eind jaren 20 oliesporen gevonden, maar het duurt nog veertig jaar voor er echt olie aangetroffen wordt. Suriname is dan niet in een gunstige positie om de oliesector te ontwikkelen, maar in de jaren 70 is de oliepotentie in Suriname wel interessant voor multinationals door de oliecrisis. Wanneer exploratieboringen niet het verwachtte resultaat leveren, schroomt Staatsolie niet voor de uitdaging zelf de olie-industrie te ontwikkelen.

Ons verhaal

Staatsolie is opgericht op 13 december 1980 (Statuten), wat een grote stap was in de ontwikkeling van de Surinaamse olie-industrie. Na een succesvol onderzoeks- en productietestprogramma begon de commerciële productie op 25 november 1982. Vanaf dat moment behaalt Staatsolie de ene mijlpaal na de andere.

1965

Bij een waterboring op het erf van de Openbare School in Calcutta (Saramacca), doet de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) een opmerkelijke ontdekking: op een diepte van 160 meter zit olie!

1980

In mei 1980 benoemt de regering de Oliecommissie, die onder leiding is van geoloog Eduard ‘Eddie’ Jharap.

1982

De commerciële olieproductie start op 25 november 1982 in het Tambaredjoveld in Saramacca. De productie is 200 barrels per dag. 

 

Met een lening van een consortium van Surinaamse banken bouwt Staatsolie te Catharina Sophia een productie-installatie met bijbehorende infrastructuur. Uit deze lening wordt ook de eerste olietanker gekocht.

1983

De eerste ‘moyno-pomp’ wordt geplaatst. Deze pomp vervangt de ‘ja-knikker’ (een oliepomp met een gewicht boven de grond dat steeds beweegt, waardoor het lijkt of er steeds ja wordt geknikt).

1983

In december levert Staatsolie voor de eerste keer ruwe olie van Saramacca aan Suralco, die er energie mee zal opwekken voor de productie van aluinaarde.

1984

 • Staatsolie sluit opnieuw een contract met Gulf Oil Company voor onderzoek in het zeegebied.
 • Het bedrijf koopt een tweede tanker, de Staatsolie II
 • In oktober wordt de productie opgevoerd naar 1.000 barrels per dag.

1988

In maart is de eerste exportverscheping van aardolie (Saramacca Crude) naar Trinidad en Tobago.

 

 

1992

De aanleg van de ondergrondse oliepijplijn tussen Saramacca en Tout Lui Faut begint in januari. Deze pijpleiding wordt in augustus in gebruik genomen.

1995

President Ronald Venetiaan geeft in februari het startsein voor de bouw van de raffinaderij.

 De bouw- en leningscontracten voor een bedrag van U$ 36 miljoen zijn op de dag van het startsein ondertekend met een consortium bestaande uit ABN-AMRO Bank en EFAG Bank (een dochteronderneming van het Zwitserse ABB-concern). De bouw van de raffinaderij is gegund aan ABB Lummus Global in Nederland.

1996

In juli begint Staatsolie met het boren van productiebronnen in het Tambaredjogebied.

1997

De raffinaderij wordt in augustus officieel in gebruik gesteld. De productie is 8000 barrels per dag.

1998

Op 4 juni wordt algemeen directeur Eddie Jharap door de aandeelhouder (de  regering van Suriname) ontslagen, omdat hij zich – samen met brede lagen van de bevolking – verzet tegen de voorgenomen verkoop van Staatsolie aan het Zuid-Koreaanse Daewoo. Jharap vecht zijn ontslag aan via de rechter. Hij wordt door de magistraat in het gelijk gesteld en het ontslag wordt teruggedraaid.

2000

Het startsein wordt gegeven voor de bouw van een pijpleiding van de raffinaderij te Tout Lui Faut naar Suralco te Paranam, met een totale lengte van 22 kilometer.

2004

Met de aankoop van 30 procent van de aandelen wordt Staatsolie in augustus mede-eigenaar van Ventrin Petroleum Company Limited, een Trinidadiaans bunkeringsbedrijf dat gevestigd is in het havengebied Point Lisas.

2005

In december viert Staatsolie haar 25-jarig bestaan. Onder andere worden er een monument onthuld bij het hoofdkantoor en een jubileumboek uitgegeven.

 

Ook wordt algemeen directeur Eddie Jharap benoemd tot Drager van het grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster. Eddie Jharap viert zijn 25-jarig StaatsoliejubileIum en neemt afscheid van Staatsolie. Jharap was vanaf de oprichting in 1980 algemeen directeur.

2006

De Raad van Commissarissen benoemt Marc Waaldijk in februari tot algemeen directeur.

2006

Het Calcutta-olieveld wordt in maart in gebruik genomen.

2006

In augustus neemt president Ronald Venetiaan de elektriciteitscentrale van Staatsolie Power Company Suriname in gebruik.

2007

De duizendste productiebron in het Tambaredjo- olieveld wordt in maart in gebruik genomen.

2008

In februari is de Staatsolie Foundation for Community Development opgericht.

2010

In december 2010 start Staatsolie met het ethanolproefproject te Wageningen in het district

Nickerie. Van dertien suikerrietvariëteiten is nagegaan welke het meest geschikt zijn voor de productie van de biobrandstof ethanol.

2011

Staatsolie is per 1 september officieel de eigenaar van de Chevron/Texaco-operaties in Suriname.

2013

Na ruim 40 jaar is het merk Texaco in Suriname vervangen door GOw2. In december krijgt het servicestation aan de Van ’t Hogerhuysstraat de kleuren, het logo en de inrichting van de nieuwe GOw2-merkidentiteit.

2014

Na twee jaren van werkzaamheden is de productie van de Staatsolie Power Company Suriname (SPCS) uitgebreid tot 62 megawatt aan energie. Op 28 februari wordt de uitgebreide capaciteit van de warmtekrachtcentrale officieel in gebruik gesteld.

Sociale betrokkenheid

We ondersteunen, ook via de Staatsolie Foundation for Community Development, initiatieven die de gezondheid, het onderwijs en de ontwikkeling van de bevolking van Suriname verbeteren.

Vanuit links: Gonda Asadang, lid; Mark Rommy, lid; Etienne Boerenveen, president-commissaris; Ewald Poetisi, lid; Irene Tholen, secretaris.

Dochterondernemingen

We spelen al bijna 40 jaar in op de behoeften van Surinamers en de regio voor olieproducten. Via onze dochterondernemingen kunnen we onze klanten beter van dienst zijn. Onze bedrijfsprocessen voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van ISO 9001: 2015. We implementeren nationale en internationale industriestandaarden en best practices om een ​​veilige en gezonde werkomgeving te handhaven, ook bij onze dochterondernemingen.

We hebben ook een belang van 25% in de Merian-goudmijn van Newmont Suriname.

Klik op het logo om hieronder meer te lezen over de dochteronderneming.