Relaties bouwen

Staatsolie streeft continu naar het opbouwen van relaties met de beste leveranciers. Deze leveranciers kiezen wij op basis van duurzaamheid, naleving van wet- en regelgeving, kwaliteit, tijdige levering en kosten.

Op basis van het inkoopbeleid worden leveranciers geselecteerd voor de aankoop van bepaalde goederen en/of diensten. De aankoop van goederen en/of diensten is gecentraliseerd bij de divisie Supply Chain Management van Staatsolie conform haar Purchasing Policy & Procedures (PPP).

Bij het zaken doen met Staatsolie, dienen alle leveranciers zich te houden aan onze richtlijnen voor het inkoop-en betaalproces, Gedragscode voor Leveranciers en Algemene Voorwaarden.

Bedankt voor uw interesse in onze organisatie. Wij kijken ernaar uit om in de toekomst zaken te doen met alle gekwalificeerde/gekozen leveranciers.

Bij de aankoop van goederen en diensten door Staatsolie zijn de richtlijnen van inkoop- en betaalproces van toepassing:

  1. Slechts medewerkers van de inkoopafdeling van Procurement zijn bevoegd aankopen namens Staatsolie te doen. Voor de specifieke aankoop ontvangt u een Purchase Order (PO) van PRC.
  2. Indien de door u geleverde dienst conform de overeengekomen vereisten is geleverd, zult u van de contactpersoon binnen Staatsolie een goedgekeurde Service Entry Sheet (SES) ontvangen.
  3. U dient uw originele, gespecificeerde facturen (omvattende informatie over onder meer uw bedrijfsnaam, factuurnummer, factuurdatum, PO-nummer, SES-nummer, valutasoort en bankinformatie) ondertekend door een daartoe bevoegde functionaris van uw bedrijf, aangehecht aan het SES-document (indien van toepassing) of PO-document in te dienen ter attentie van de afdeling Treasury/Accounts Payable. Indien uw factuur niet over de nodige documenten/informatie beschikt zal/kan de betaling niet worden uitgevoerd.
  4. Lokale suppliers dienen hun factuur in bij de receptie op het hoofdkantoor van Staatsolie en zullen een reçu van ontvangen als bewijs van indiening en referentie.
  5. Buitenlandse suppliers dienen hun facturen te e-mailen naar Accountspayable@staatsolie.com en kunnen de originele facturen met de post versturen naar Staatsolie, Dr. Ir. H.S. Adhinstraat 21.
  6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de betaling van uw factuur binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de reçu plaatsvinden.
  7. Informatie over betalingen kunt u opvragen via het e-mailadres Accountspayable@staatsolie.com.
  8. De bankkosten ten gevolge van betalingen (1) middels een intermediaire bank en/of bij een bank gevestigd buiten USA of (2) bij een in de USA gevestigde bank in een valutasoort anders dan USD, zijn geheel voor rekening van de supplier.

De betalingstermijn gaat in vanaf de datum dat de factuur is ontvangen op het hoofdkantoor en een reçu aan u is verstrekt als bewijs van indiening. Teneinde een vlotte betaling binnen het afgesproken betalingstermijn te garanderen, is het van belang dat uw factuur (voorzien van een SES indien van toepassing) conform wordt ingediend.

Lees hier de richtlijnen voor het inkoop- en betaalproces van onze dochterbedrijf GOw2.

Bij het zaken doen met Staatsolie en zijn dochterbedrijven (GOw2 en SPCS) dienen alle leveranciers zich te houden aan de respectievelijke Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden van Staatsolie zijn de gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 15741, en de Giriffie der Kantongerechten onder Algemeen Register nummer 17-4667.

De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Engels en Nederlands. Er mogen geen andere vertalingen of versies dan de officieel uitgegeven en hieronder gepubliceerde Algemene voorwaarden worden gebruikt.

Onze Gedragscode voor leveranciers is het raamwerk dat het gedrag omschrijft dat Staatsolie en zijn dochterondernemingen (GOw2 en SPCS) verwachten van elke leverancier over de hele wereld. Het is gebaseerd op onze kernwaarden: HSEC Focused, Intergriteit, Mensgericht, Uitmuntendheid en Verantwoordelijkheid.

Het is van groot belang dat onze leveranciers, die wij beschouwen als een verlengstuk van onze onderneming, in overeenstemming met onze kernwaarden, respectvol en met een hoge standaard van integriteit zaken doen. Als zodanig is onze Gedragscode geïntegreerd in onze dagelijkse activiteiten. 

Covid-19-maatregelen

Vanwege de Covid-19 pandemie hebben wij conform de richtlijnen en protocollen van de WHO enkele maatregelen getroffen. Wij willen met onze dienstverleners daarom afspraken maken om hun en onze maatregelen op elkaar af te stemmen.