AVA keurt jaarrekening 2022 goed; bijdrage van US$ 320 miljoen aan staatskas

08 mei 2023

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft, samen met zijn dochterbedrijven, in 2022 een omzet van US$ 840 miljoen gehaald. Hiervan is de bijdrage aan de staatskas US$ 320 miljoen. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft de jaarrekening van 2022 goedgekeurd op maandag 8 mei 2023.

De in 2022 behaalde omzet van US$ 840 miljoen is het gezamenlijk resultaat van Staatsolie en zijn dochtermaatschappijen GOw2 Energy Suriname N.V. en Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS), en onze deelneming in de goudmijn van Newmont en van Rosebel Gold Mines. De productie van olie, geraffineerde producten en elektriciteit, en de omzet zijn in het afgelopen boekjaar hoger vergeleken met 2021.

Financiële Resultaten
De gezamenlijke (geconsolideerde) omzet van US$ 840 miljoen in 2022 is 51 procent meer vergeleken met 2021 (US$ 558 miljoen). Dit is voornamelijk het gevolg van een hogere gemiddelde olieprijs in 2022 van

US$ 93 per vat (US$ 70 per vat in 2021) en hogere productieresultaten dan in 2021. De winst vóór belastingen is US$ 430 miljoen (US$ 224 miljoen in 2021). De inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijving (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation, EBITDA) zijn US$ 648 miljoen (US$ 398 miljoen in 2021). Optimalisatie- en kostenreductieprogramma’s hebben ook bijgedragen aan de sterke financiële resultaten in 2022.

Bijdragen aan overheid
De bijdrage aan de staatskas in 2022 is US$ 320 miljoen (US$ 186 miljoen in 2021) in de vorm van belastingen, dividend en royalties uit Staatsolies deelneming in goud. In totaal is ongeveer US$ 162 miljoen aan belastingen afgedragen aan de overheid. Aan dividend is US$ 145 miljoen uitgekeerd. Met deze afdrachten komen wij onze belastingverplichtingen na en dragen wij bij aan de inkomsten van de overheid. Staatsolie heeft ongeveer dertig procent bijgedragen aan de overheidsinkomsten over 2022. In 2022 bedroegen de afdrachten ongeveer tien procent van het bruto binnenlands product (bbp) van Suriname. Het bbp is het totaal van de geproduceerde goederen en diensten in een land. Dus alles wat de mensen in het land bij elkaar verdiend hebben. Via onze deelneming in de goudmijn van Newmont en van Rosebel Gold Mines is in 2022 ongeveer US$ 13 miljoen aan royalties overgemaakt naar de overheid.

Naast dividend en belastingen, dragen wij en onze dochterondernemingen bij aan de samenleving via onder andere donaties voor gemeenschapsprojecten, gezondheidszorg en sport. In 2022 hebben wij ruim US$ 2 miljoen besteed aan sociale investeringen. Daarnaast hebben onze partners in de offshore, vanwege een bepaling in de productiedelingsovereenkomsten met Staatsolie, ongeveer US$ 1 miljoen besteed. Er is veel aandacht voor de kwetsbare groepen zoals de ouderen en jongeren.

Enkele projecten die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd of opgestart zijn:

  • Verbetering van de leefomgeving van elf sociale instellingen (kindertehuizen, bejaardentehuizen en instellingen voor mensen met een beperking) in zeven districten. Dit project wordt in samenwerking met verschillende lokale aannemers uitgevoerd.
  • Ondersteuning van het Nationaal Herstelplan Zorg met US$ 1 miljoen. Het geld wordt ingezet om de acute nood in de gezondheidssector te lenigen.
  • Start van de opleiding olie en gas (‘Olie & Gas Kopprogramma’) van het NATIN. Deze opleiding is tot stand gekomen door een samenwerking van Staatsolie, het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, het NATIN, het Surinaams bedrijfsleven en de internationale oliebedrijven actief in Suriname. Het Olie & Gas Kopprogramma is onderdeel van het NATIN Upgrade Project, waarvoor Staatsolie in 2021 het initiatief heeft genomen vanuit het oogpunt van local content-ontwikkeling.


Click op de afbeelding om de samenvatting van het jaarverslag 2022 te lezen (Engels)

Productieresultaten
In 2022 zijn er 6,14 miljoen vaten Saramacca Crude geproduceerd, ongeveer 190.000 vaten meer dan in 2021. In de Staatsolieraffinaderij is een recordhoeveelheid van 3,30 miljoen vaten hoogwaardige diesel en gasoline geproduceerd, een toename van ruim 300.000 vaten in vergelijking met 2021. Aan stookolie en bitumen zijn in totaal 2,54 miljoen vaten geproduceerd.

Staatsolies dochteronderneming SPCS heeft ongeveer 75 procent van de elektriciteitsbehoefte van Suriname opgewekt. In de Afobaka-waterkrachtcentrale is ongeveer 1,2 miljoen MWh opgewekt, 200.000 MWh meer dan gepland. Ongeveer zestig procent van wat Suriname aan elektriciteit nodig had, is door de waterkrachtcentrale geleverd. De thermische centrale, waarvan de generatoren op stookolie draaien, heeft ongeveer 296.000 megawattuur (MWh) elektriciteit opgewekt. De productie van thermische elektriciteit is onderhevig aan ‘vraag-en-aanbod’. De hogere waterstanden in het stuwmeer – het gevolg van de meer dan gemiddelde regenval – hebben ervoor gezorgd dat meer waterkrachtenergie geleverd is aan het elektriciteitsnetwerk. Door de optimale levering van hydro-elektriciteit was er minder thermische elektriciteit nodig om te voldoen aan de totale behoefte. Geschat wordt dat hiermee de staat Suriname US$ 26 miljoen minder heeft uitgegeven aan elektriciteitskosten.

Dochteronderneming GOw2 heeft in 2022 haar marktaandeel zien groeien van 37 naar 39 procent. De eerste fase van het project World Class Retail Network is met de oplevering van het vernieuwd servicestation te Latour in maart afgerond. In de komende jaren zullen meerdere GOw2-pompstations vernieuwd worden.

Offshore
Er is lokaal en internationaal veel interesse voor de exploratie- en appraisal-activiteiten in offshore-Suriname. Appraisal is het waarderen van oliehoudende lagen en vaststellen van winbare volumes. De partners TotalEnergies en APA Corporation zullen na een grondige evaluatie en beoordeling van de vondsten in Blok 58 een definitief investeringsbesluit (Final Investment Decision, FID) nemen voor het ontwikkelen van een productieveld. Een FID volgt na vaststelling van voldoende reserves. Staatsolie is er optimistisch over dat een definitief investeringsbesluit voor de ontwikkeling van een productieveld in Blok 58 zal worden genomen.

In het afgelopen jaar zijn er vier putten (exploratie en appraisal) in Blok 58 geboord. In Blok 42 (Shell, Chevron en Hess) is er een exploratieput geboord. De resultaten hiervan zijn bemoedigend voor verdere exploratieactiviteiten in dit blok. In Blok 53 (APA, Petronas en CEPSA) is met de exploratieput Baja-1 een vondst gedaan. In Blok 52 (Petronas, ExxonMobil) zijn er exploratieputten voor het werkprogramma van 2023 geïdentificeerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht hoe de eerdere Sloanea-1 gasvondst in dit blok te verkennen en eventueel als commercieel productieveld te ontwikkelen.

In april hebben Staatsolie en Chevron een productiedelingscontract voor het shallow offshore-blok 7 ondertekend. Staatsolie heeft via zijn dochteronderneming Paradise Oil Company N.V. (POC) een participatie-aandeel van twintig procent. Hiertoe hebben POC en Chevron een Joint Operating Agreement (JOA) gesloten.

Op 8 november heeft Staatsolie een aanbestedingsronde voor zes nieuwe blokken in het Demerara-areaal gelanceerd. De blokken liggen ten oosten van de huidige offshore-ontdekkingen. Internationale olie- en gasbedrijven kunnen tot en met 31 mei 2023 een bod uitbrengen.

In de shallow offshore heeft een consortium van drie internationale bedrijven hoge resolutie driedimensionale (3D) seismische data verzameld in het 22.000 km² groot gebied. De vergaarde informatie zal bijdragen aan de verdere exploratie van dit minder diep Surinaams zeegebied.

Vooruitzichten
In 2022 hebben wij ons strategisch plan herzien. Hierin wordt er in het bijzonder meer aandacht besteed aan de offshore en hoe in te spelen op ontwikkelingen in de wereld op het gebied van duurzaamheid (Environmental, Social and Governance, ESG). Ons allereerste duurzaamheidsverslag voor het eerste halfjaar 2022 is uitgebracht. Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en blijven bijdragen aan een mooie toekomst in overeenstemming met onze visie ‘Energizing a bright future for Suriname’.

Wij danken al onze stakeholders voor hun bijdrage aan de behaalde successen: de aandeelhouder, raad van commissarissen, medewerkers, leveranciers, offshore-partners, financierders, investeerders en klanten.