Staatsolie en IAMGOLD/Rosebel Gold Mines N.V tekenen overeenkomst

27 april 2020

Staatsolie en IAMGOLD/Rosebel Gold Mines N.V (“RGM”) tekenden op woensdag 22 april 2020 een overeenkomst tot vestiging van een Vennootschap onder Firma (“VoF) tussen beide bedrijven. Deze VoF heeft betrekking op de concessiegebieden binnen het gemeenschappelijk belangengebied, die vallen onder de bestaande Delfstoffenovereenkomst met de Republiek Suriname, waaronder de mijnconcessie Saramacca.

 

Zie persbericht uitgegeven door IAMGOLD.