Staatsolie en National Energy Corporation verkennen ontwikkeling van zonne-energie en samenwerking op het gebied van aardgas

04 juni 2024

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en National Energy Corporation of Trinidad and Tobago Limited (National Energy) zullen de mogelijkheden onderzoeken om samen zonne-energiecentrales in Suriname en/of Trinidad and Tobago te bouwen. Ook zullen zij samenwerken op het gebied van aardgas. Hiertoe hebben zij vandaag, 4 juni 2024, documenten ondertekend.

National Energy en Staatsolie willen samen duurzame energieprojecten ontwikkelen. Dit is de strekking van een memorandum van overeenstemming (Memorandum of Understanding, MoU) die zij vanmorgen hebben ondertekend. In het MoU zijn er afspraken vastgelegd voor onder meer het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor het gezamenlijk opzetten van zonne-energiecentrales in Suriname en/of Trinidad and Tobago. Het eerste geïdentificeerd project betreft het verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van installaties in Suriname met een opwekcapaciteit van ruim 45 megawatt-piekvermogen (MWp) elektriciteit, genoeg om ruim 14.000 gemiddelde huishoudens van stroom te kunnen voorzien. Watt-piekvermogen duidt het maximaal vermogen van een zonnepaneel aan onder de optimale omstandigheden. 

Naast de MoU is er ook een Letter of Intent (LoI) getekend. De LoI heeft als uitgangspunten capaciteitsopbouw en kennisuitwisseling. De partijen zullen onderling kennis en expertise uitwisselen om hun respectieve energiesectoren vooruit te helpen. Trinidad and Tobago heeft met name met transport, verkoop en lokaal gebruik van aardgas enorm veel kennis en Staatsolie wil van hen leren. National Energy zal hiertoe samenwerken met haar moederbedrijf National Gas Company of Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago heeft belangstelling voor afname van toekomstige gasproductie uit de offshore van Suriname.

De MoU en de LoI zijn ondertekend door Vernon Paltoo, President van National Energy Corporation en Annand Jagesar, Managing Director van Staatsolie. Dit moment benadrukt de wil van beide bedrijven om sterkere relaties op te bouwen tussen de energiesectoren van Suriname en Trinidad en Tobago. 

National Energy

National Energy Corporation of Trinidad and Tobago Limited is een staatsbedrijf dat al 45 jaar toonaangevend is op het gebied van de energieontwikkeling in Trinidad and Tobago. Het bedrijf zet zich in voor het ondersteunen van de duurzame ontwikkeling van de energiesector door middel van innovatieve oplossingen en strategische partnerschappen.

Meer info over National Energy Corporation vind je op de website van National Energy.