Staatsolie en offshore-partners Blok 52 ondertekenen Letter of Agreement

04 maart 2024

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft op maandag 4 maart 2024 een overeenkomst (Letter of Agreement, LoA) ondertekend met PETRONAS en ExxonMobil. De LoA is nodig voor het verder onderzoeken van de gasvondst die in 2020 is gedaan met de Sloanea-1-exploratieput in Blok 52.    

PETRONAS heeft in 2020 een gasvondst gedaan in Blok 52 in het Surinaams zeegebied. Het ging om een kleine hoeveelheid die eerst als commercieel niet aantrekkelijk werd gezien om te ontwikkelen tot een productieveld. De ontwikkeling van een offshore-gasveld is namelijk technisch en economisch uitdagender en complexer dan een offshore-olieveld. Toch hebben Staatsolie en PETRONAS de afgelopen jaren intensief met elkaar gesproken om de Sloanea-1-gasvondst verder te verkennen. Deze gesprekken hebben geleid tot de LoA. Deze LoA is een overeenkomst waarin in grote lijnen de afspraken, principes en voorwaarden zijn vastgelegd om de ontwikkeling van een commercieel gasveld in Blok 52 verder te onderzoeken en haalbaar te maken. Een belangrijk onderdeel van de haalbaarheid is de garantie voor een belastingvrije periode van tien jaren vanaf de start van de productie. Dit is met goedkeuring van de regering ook vastgelegd in de LoA. In de wereld is belastingvrijstelling voor investeringen in offshore-gasprojecten niet ongebruikelijk en is gericht op het economische haalbaar maken van het project.

De LoA dient als basis voor de verdere onderhandelingen voor een aanvulling, een zogeheten ‘Gas Addendum’, op het productiedelingscontract (Production Sharing Contract, PSC) voor Blok 52 dat in april 2013 is getekend. In het PSC staan er gedetailleerde bepalingen voor de ontwikkeling van een olievondst tot een productieveld. In het geval van een gasvondst schrijft het PSC voor dat partijen dan zullen moeten onderhandelen over een ‘Gas Addendum’. In deze aanvulling op het productiedelingscontract zullen de procedures en voorwaarden vastgelegd worden waarmee de Blok 52-partners PETRONAS en ExxonMobil de gasvondst kunnen beoordelen en mogelijk daarna ontwikkelen en produceren. Doordat de onderhandelingen voor het Gas Addendum bijkans een jaar kunnen duren, worden de afspraken die tot nu in de onderhandelingen zijn gemaakt, vastgelegd in het LoA.

De LoA is ondertekend door Datuk Adif Zulkifli, Executive Vice President & CEO Upstream van PETRONAS, Paul Riley, Branch Manager van  ExxonMobil Exploration and Production Suriname, en Annand Jagesar, Managing Director van Staatsolie.

PETRONAS is enthousiast over het bereiken van deze mijlpaal met Staatsolie en zal vanaf april 2024 de Sloanea-2 beoordelingsput boren. Er zal hierbij ook een productietest worden uitgevoerd. Het boorplatform is nu in Blok 52 de Fusaea-1 exploratieput aan het boren en heeft in februari het eerste deel van de Sloanea-2 put al geboord. Voor PETRONAS en ExxonMobil is de LoA daarom belangrijk om door te gaan met de Sloanea-2 put. 

Nadat de Sloanea-2-beoordelingsput is geboord, zal worden vastgesteld of een commercieel gasveld haalbaar is. In dat geval zou de eerste gasproductie op zijn vroegst rond 2031 zijn, rekening houdend met de bouwtijd van de productie-installaties. Een mogelijk commercieel gasveld zal via een “FLNG-project” worden ontwikkeld. FLNG (Floating Liquefied Natural Gas) houdt in dat het gas door een drijvend productieplatform wordt gewonnen, vloeibaar wordt gemaakt en opgeslagen voor transport met gastankers.