Staatsolie sluit uitdagend én inspirerend boekjaar 2020 met positief resultaat af

17 mei 2021

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft het boekjaar 2020 afgesloten met een geconsolideerde winst voor belasting van US$ 98 miljoen. De geconsolideerde omzet bedroeg US$ 432 miljoen. De Covid-19-pandemie heeft grote gevolgen gehad voor de inkomsten en bedrijfsvoering. Door gedisciplineerd de juiste maatregelen uit te voeren, is Staatsolie erin geslaagd de effecten van de pandemie het hoofd te bieden.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Staatsolie is op maandag 17 mei gehouden. In aanwezigheid van president Chandrikapersad Santokhi is de jaarrekening over 2020 goedgekeurd.

Het boekjaar 2020 is voor Staatsolie zowel inspirerend als markant geweest. In de loop van het jaar werden meerdere grote ontdekkingen gedaan in het offshore-gebied van Suriname. Ook kregen wij te maken met de gevolgen van de economische situatie in Suriname en de Covid-19-pandemie, maar hebben deze uitdagingen goed weerstaan. Het jaar sloten wij af met de herdenking van het 40-jarig bestaan van Staatsolie. De jaarrekenig over het boekjaar 2020 is op maandag 17 mei 2021 goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

In 2020 daalden de olieprijzen naar gemiddeld US$ 41 per vat tegenover US$ 54 per vat in 2019. Hierdoor moesten wij fors bezuinigen, terwijl de productie in stand moest worden gehouden tegen de laagst mogelijke kosten.

Financiële hoogtepunten 2020

  • De geconsolideerde omzet bedroeg US$ 432 miljoen (US$ 500 miljoen in 2019). Dit is de gezamenlijke omzet van Staatsolie en zijn dochterbedrijven Staatsolie Power Company Suriname, GOw2 Energy Company en Ventrin Petroleum Company.
  • EBITDA van US$ 316 miljoen (US$ 368 miljoen in 2019). EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Inkomsten vóór interest, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen.
  • De geconsolideerde winst na belastingen bedroeg US$ 71 miljoen (US$ 120 miljoen in 2019).
  • De bijdrage aan de staatskas bedroeg US$ 132 miljoen (US$ 172 miljoen in 2019). De afdrachten aan de staatskas bestaan uit belastingen, dividend en royalty’s.
  • Participatie in de goudmijnen resulteerde in US$ 135 miljoen bijdrage aan de EBITDA (US$ 102 miljoen in 2019).
  • Onze investeringen in goud bewezen hun waarde voor onze diversificatiestrategie. Staatsolie bezit een aandeel van 25% in de Merian goudmijn van Newmont Suriname en een in 2020 verworven aandeel van 30% in de Pikin Saramacca goudmijn van Rosebel Gold Mines N.V. De stijging van de goudprijzen in 2020 heeft de verminderde olie-inkomsten gecompenseerd.

In 2020 gaf Staatsolie een obligatie uit in Suriname en Curaçao. Dit was de eerste stap om internationale investeerders kennis te laten maken met het bedrijf. De obligatie, genoteerd aan de Dutch Caribbean Securities Exchange, bracht ongeveer US$ 195 miljoen op – ruim US$ 45 miljoen boven de doelstelling van US$ 150 miljoen.

Offshore-ontdekkingen

In 2020 waren er drie grote offshore-olie-ontdekkingen in Blok 58 en een koolwaterstoffenvondst in Blok 52. De vondsten in Blok 58, door onze partners Total en Apache, zijn: Maka Central-1 (januari), Sapakara West-1 (april) en Kwaskwasi-1 (juli). In januari 2021 kwam de Keskesi East-1 put nog erbij. In december 2020 kondigden onze partners Petronas en ExxonMobil een koolwaterstofontdekking aan na de succesvolle boring van de put Sloanea-1 in Blok 52.

In november 2020 werd een biedronde voor acht blokken in het ‘shallow offshore’ gelanceerd. Dit gebied ligt tussen de nearshore en diepe offshore. De ronde is afgesloten op 30 april 2021. Voor drie van de blokken zijn er tien aanbiedingen ontvangen. Staatsolie zal de biedingen evalueren en het streven is om in de tweede helft van 2021 over te gaan tot het sluiten van minimaal één productiedelingsovereenkomst.  

Olieproductie

Het jaarlijkse productiedoel van 6 miljoen vaten Saramacca Crude is in 2020 behaald. Om dit doel elk jaar te halen, ondanks natuurlijke uitputting van onze olievelden, worden beproefde alternatieve productiemethoden zoals Enhanced Oil Recovery (EOR) en Improved Oil Recovery (IOR) toegepast. De uitdagende omstandigheden in 2020 zorgden ervoor dat deze methoden niet in die mate konden worden toegepast zoals oorspronkelijk gepland. Echter, de voorbereidingen zijn voortgezet om EOR-/IOR-initiatieven op te voeren zodra de omstandigheden dit toelaten.

De bewezen reserves in het Tambaredjo-, Calcutta- en Tambaredjo-Noordwestveld bedragen per 31 december 2020 in totaal 89,4 miljoen barrels. Het 3D seismische datavergaringsproject in het Calcutta-Noord- en Tambaredjo-Noordwest-Noordveld werd voltooid.

De economische gevolgen van de pandemie hebben invloed gehad op het investeringsbudget voor het boorprogramma: van US$ 75 miljoen in 2019 naar US$ 21 miljoen in 2020. In het afgelopen jaar zijn er 21 van de 95 geplande nieuwe putten geboord. Er zijn grote inspanningen gepleegd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Onze gemiddelde productiekosten van US$ 8,32 per vat behoren tot de laagste in de sector.

In 2020 zijn vijf horizontaal geboorde productieputten opgestart. Dit resulteerde in twee miljoen vaten aan nieuwe reserves en een productie van 300-500 vaten olie per dag. In 2021 zijn twaalf nieuwe horizontaal geboorde putten in de planning.

Raffinage en afzet

De grote onderhoudsbeurt (Turn Around, TA) van de raffinaderij is na voorbereiding van twee jaren in 2020 uitgevoerd. Hiervoor moest de raffinaderij uit bedrijf worden gehaald. Kort na de start in februari 2020 kregen wij te maken met de Covid-19-pandemie. Het grootste effect van de pandemie op de TA was het vroegtijdig vertrek van externe ingehuurde specialisten. Wij speelden goed in op de situatie en namen de activiteiten volledig over van de buitenlandse hoofdaannemer. Het laatste deel van de TA is uitgevoerd met eigen personeel en met lokale aannemers onder onze supervisie. De TA duurde zeventig dagen waarna de raffinaderij veilig en succesvol werd herstart. Na de grote onderhoudsbeurt is de bedrijfszekerheid van de raffinaderij, die een verwerkingscapaciteit van 15.000 vaten ruwe olie per dag heeft, voor de komende vier jaren gegarandeerd.

In 2020 was de raffinaderij 90% van het aantal bedrijfsdagen (exclusief de TA-dagen) beschikbaar (79% in 2019). Er werden 2,6 miljoen vaten hoogwaardige diesel en gasoline geproduceerd (2,77 miljoen vaten in 2019). De raffinaderij wordt nu overwegend door Surinamers gedraaid.

Van de in 2020 verhandelde 6 miljoen vaten geraffineerde producten (diesel, gasoline, stookolie en bitumen) is 43% geëxporteerd. Staatsolies dochterbedrijf GOw2 Energy Suriname N.V. brengt de door ons geproduceerde hoogwaardige diesel en gasoline op de lokale consumentenmarkt. GOw2 behield een marktaandeel van 31% en verkocht 0,9 miljoen vaten diesel en gasoline. Smeermiddelen van het merk Total behoren ook tot het assortiment van GOw2, waardoor zij aan klanten hoogwaardige brandstoffen én smeermiddelen via één bron kan aanbieden. Via een promotiecampagne die in het vierde kwartaal van 2020 is opgestart, streeft GOw2 ernaar om haar aandeel op de smeermiddelenmarkt significant te vergroten.

Energie

In 2019 kreeg Suriname na onderhandelingen met Alcoa de Afobaka-waterkrachtcentrale, inclusief de stuwdam en het stuwmeer, in eigen boezem. Op 1 januari 2020 droeg de staat de exploitatie van de faciliteiten kosteloos over aan Staatsolie, omdat wij over de nodige managementsystemen en capaciteiten beschikten. De exploitatie is ondergebracht bij onze dochtermaatschappij Staatsolie Power Company Suriname N.V. De Afobaka-centrale heeft een opwekcapaciteit van 189 megawatt. Samen met de thermische SPCS-centrale (capaciteit van 96 megawatt) voorziet Staatsolie in 75% van de elektriciteitsbehoefte in Suriname. De toevoeging van waterkrachtenergie tot Staatsolies bedrijfsactiviteiten schept meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame (hernieuwbare) energie in Suriname.

Ondanks de gevolgen van de pandemie zijn de waterkrachtactiviteiten soepel geïntegreerd in SPCS. Tijdens gedeeltelijke en totale lockdowns heeft toegewijd SPCS-personeel permanent of Afobaka verbleven om de bedrijfsactiviteiten uit te voeren en de energievoorziening te garanderen. Met inspirerende motivatie hebben onze mensen ervoor gezorgd dat de waterkrachtcentrale 800.000 megawattuur aan elektriciteit heeft opgewekt.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De Covid-19-pandemie en de response hierop in Suriname waren de grootste maatschappelijke uitdagingen in 2020. Staatsolie koos ook hier zijn verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan het versterken van de zorgstructuren in het land en daarmee de zorg aan Covid-patiënten te optimaliseren.
Staatsolie was betrokken bij de oprichting van het Su4Su-fonds, een bedrijveninitiatief dat geld inzamelt om de Covid-19-response te optimaliseren. Samen met zijn partners in de offshore heeft Staatsolie US$ 600.000 bijgedragen aan dit fonds. Het Su4Su-fonds is onmisbaar gebleken bij de aankoop van apparatuur, persoonlijke beschuttingsmiddelen, medicatie en het opzetten van samenwerkingsverbanden die hebben geleid tot versterking van de lokale personeelscapaciteit.

Nieuwe RvC

Op 21 augustus 2020 werd de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) van Staatsolie geïnstalleerd tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders. President Chandrikapersad Santokhi, vertegenwoordiger van de aandeelhouder, de staat Suriname, en vicepresident Ronny Brunswijk waren aanwezig op de vergadering. De RvC bestaat uit: Leo Brunswijk (president-commissaris), Melissa Santokhi (plaatsvervangend president-commissaris), Nawin Nannan (secretaris), Gonda Asadang (lid), Jim Bousaid (lid), Dennis Caffé (lid) en Harry Dorinnie (lid).

Nieuw leiderschap

Per 17 mei 2021 neemt Annand Jagesar als algemeen directeur het roer over van Rudolf Elias die per 1 juni 2021 met pensioen gaat. Rudolfs nalatenschap markeert zich als een periode waarin er extra aandacht is besteed aan het verder professionaliseren van het bedrijf tot een onderneming van wereldklasse (world-class) en waarin Suriname de boodschap heeft gekregen om zich voor te bereiden op mogelijke olievondsten en de ontwikkeling die dat met zich meebrengt voor Suriname. Die vondsten zijn ook in Rudolfs laatste volledig boekjaar bij Staatsolie werkelijkheid geworden. Rudolf Elias laat een Staatsolie achter dat sterker en groter is dan ooit, en zo zullen wij hem ook blijven herinneren. Met vertrouwen in zijn kunnen staat Staatsolie achter zijn nieuwe algemeen directeur Annand Jagesar en rekenen wij erop dat wij samen de ontwikkelingskansen die deze vondsten voor Staatsolie én Suriname met zich meebrengen maximaal benutten.

Het afgelopen jaar heeft ons grote uitdagingen gebracht. Deze hebben wij met optimistisch en gedisciplineerd aangepakt en zodoende het boekjaar positief afgesloten. Wij beseffen dat ook 2021 een uitdagend jaar zal zijn, maar het fundament waarop wij verder kunnen bouwen, is sterker geworden dankzij de niet aflatende inzet van alle Staatsoliemedewerkers en het contractorpersoneel. Ook danken wij voor de ondersteuning, onze aandeelhouder, de regering van Suriname, onze partners, alle overige stakeholders en het volk van Suriname.