Update over Offshore Exploratieboringen

23 augustus 2022

Staatsolie is toegewijd om bij te dragen aan een fundamentele versterking van de Surinaamse economie. De ontwikkeling van het eerste offshore project in Suriname zal naar schatting USD 10 miljard aan overheidsinkomsten bijdragen gedurende de looptijd van het project. Deze schatting is gebaseerd op publiekelijk beschikbare informatie en berekeningen van Staatsolie. De operators van Blok-58 (TotalEnergies) en Blok-53 (APA Corporation, hierna APA) hebben de afgelopen week twee exploratieputten voltooid. Zie ook het persbericht van APA: APA Corporation Announces First Discovery in Block 53 Offshore Suriname; Provides Update on Block 58 Operations | APA Corporation. Staatsolie verschaft de volgende update hierover.

 

Resultaten van de Dikkop-1 put
APA heeft vandaag aangegeven dat de exploratieactiviteiten van de Dikkop-1 put in Blok-58 zijn afgerond. Deze put stuitte helaas op waterhoudende reservoirs in het beoogde interval en is afgesloten. In dit geval gaat het om een droge put.

Staatsolie is ervan overtuigd dat de beslissing voor de ontwikkeling van het eerste offshore project niet significant zal worden beïnvloed door dit resultaat omdat er alternatieve ontwikkelingen zijn ingezet. Dikkop-1 was met name bedoeld om het productieniveau voor ontwikkeling, uitgedrukt in barrels per dag, te kunnen verhogen.

In tegenstelling tot de eerste ontwikkeling in Guyana, zullen wij vanwege de verschillen in geologie meerdere reservoirs moeten combineren om te komen tot de benodigde commerciële volumes voor het eerste offshore project. Desondanks blijkt uit analyses van Staatsolie en haar offshore partners dat er zeker ruimte is voor de ontwikkeling van meerdere projecten in dit diepzee gebied.

Zoals eerder vermeld, is de Sapakara-ontdekking een olieaccumulatie van hoge kwaliteit met reservoirkenmerken van wereldklasse. Verdere beoordeling van Sapakara en de onlangs aangekondigde ontdekking van Krabdagu-1 zijn gaande. Staatsolie is optimistisch dat een definitieve beslissing voor de ontwikkeling zal worden genomen door de Blok-58 partners TotalEnergies en APA zodra deze beoordelingsresultaten beschikbaar zijn. Volgens Staatsolie zal de eerste ontwikkeling waarschijnlijk voortkomen uit de combinatie van Sapakara en Krabdagu.

Hoewel de exploratieresultaten in Blok-58 tot nu toe zeer goed zijn geweest, benadrukt het resultaat van Dikkop-1 de risico's en onzekerheden van exploratieboringen en ook de complexiteit van het Suriname-bekken. Tot op heden zijn in Blok-58, 7 exploratieputten geboord, waarvan er in 5 putten aanzienlijke koolwaterstofreservoirs zijn ontdekt die verdere beoordeling behoeven, te beginnen met Maka-1 in 2020. Dit vertegenwoordigt een exploratiesucces van meer dan 70%. Vanuit een globaal exploratie perspectief kan dit worden gekwalificeerd als een resultaat van wereldklasse.

Resultaten van de Baja-1 put
Baja-1 werd geboord tot een diepte van 5,290 meter en stuitte op een 34 meter netto olie interval. Voorlopige vloeistof- en loganalyses geven aan dat het gaat om lichte olie met een gas-olieverhouding van 1,600 tot 2,200 standaard kubieke voet per vat, in een reservoir van goede kwaliteit. Evaluaties van de put zijn nog gaande.

Staatsolie is enthousiast over het succes van Baja-1, de eerste olie-ontdekking in Blok-53. Een voorlopige technische analyse indiceert dat de Baja-ontdekking een uitbreiding kan zijn  van hetzelfde reservoir dat is aangetroffen in de Krabdagu-put in Blok-58. Als dit uit nader onderzoek wordt bevestigd, zou het een enorme aanvulling kunnen betekenen voor het Krabdagu reservoir. De ontdekking van Baja-1 helpt ook de risico’s van vergelijkbare exploratiemogelijkheden in de rest van Blok-53 te verlagen, en benadrukt de potentie van offshore Suriname, tevens buiten Blok-58. In dit verband is de exploratie periode van Blok-53 verlengd om het gebied beter te verkennen.

Vooruitzichten
Momenteel zijn er in het offshore gebied van Suriname 3 boorplatformen in operatie. In Blok-58 zullen er 2 boorplatformen actief zijn, die zowel exploratie- als ‘appraisal’ boringen zullen uitvoeren. Ook in Blok-42, is Shell onlangs begonnen met het boren van een exploratieput.

Tot slot wordt ook de huidige contributie van Staatsolie aan de overheidsinkomsten gedeeld. In 2020 droegen wij USD 132 miljoen bij, in 2021 USD 186 miljoen (een stijging van 41%), en voor 2022 is USD 259 miljoen geprognotiseerd (een stijging van 39%). Dit komt neer op gemiddeld USD 22 miljoen (SRD 450 miljoen) per maand in 2022. Onze medewerkers zijn zeer gemotiveerd om de gestelde productiedoelen te realiseren en mede hierdoor de bijdrage aan de aandeelhouder en het land voort te zetten. Tegelijkertijd werkt Staatsolie gestaag aan de verdere ontwikkeling van de offshore olie- en gasindustrie op de midden- tot langere termijn.