Voorbereiding Produced Water Reinjection project

08 mei 2023

Voor dit project zijn acht putten geïdentificeerd. Later dit jaar start het teruginjecteren in de eerste put.Ter voorbereiding van dit project is onderzoek gedaan naar potentiële milieu- en sociale effecten op het gebied. De voorlopige bevindingen van dit onderzoek zijn ter inzage bij het NIMOS aan de Mr. J. Lachmonstraat 100, Paramaribo.
De rapporten zijn ook online in te zien in de mediacenter van Staatsolie of de website van Nimos.
U kunt tot en met 31 mei 2023 uw feedback op het rapport geven via het e-mailadres op de NIMOS-website of aan een van de volgende personen: