Blijk van belangstelling kantinediensten Saramacca

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is op zoek naar een dienstverlener die de vaardigheden, competenties en ervaring heeft om kantinediensten uit te voeren voor de kantine te Saramacca Operations. Dit is een uitnodiging voor het indienen van een blijk van belangstelling (Expression of Interest) en is geen uitnodiging om mee te doen aan een aanbesteding. De geïnteresseerde dienstverlener moet aantonen gekwalificeerd te zijn om de aangegeven diensten uit te voeren, zoals vergelijkbare opdrachten, ervaring met vergelijkbare projecten, geschikte vaardigheden en expertise.

Voldoet u aan bovengenoemde algemene eisen en heeft u interesse om deel te nemen aan deze aanbesteding, kunt u uw blijk van belangstelling (een getekende brief) hier indienen tot uiterlijk 15 december 2022 om 23.59 uur. Na evaluatie van de ingediende blijken van belangstelling zal een shortlist van potentiële bieders worden opgesteld en deze zullen een uitnodiging ontvangen voor het uitbrengen van een formele offerte (Request for Proposal). Dienstverleners die niet geregistreerd staan bij Staatsolie en die wensen te participeren in het aanbestedingsproces, zullen eerst het pre-kwalificatieformulier (prequalification form) moeten invullen. 

Omschrijving en scope

Jobnummer: SCM-U 2022-003.
Projectomschrijving: Kantinediensten Staatsolie Saramacca Operations. Staatsolie Saramacca Operations telt momenteel 539 vaste medewerkers en heeft dagelijks ongeveer 200 contractors op de werkvloer.

Scope:

 • De openingstijden van de kantine zijn van maandag tot en met vrijdag van 6.30-14.00 uur. Broodjes worden op de openingsdagen van 6.30-8.00 uur worden afgegeven en lunchmaaltijden van 11.30-13.00 uur. De lunchmaaltijden moeten warm opgediend worden.
 • De samenstelling van het menu zal een weerspiegeling zijn van de mix van nationaliteiten en religies. Het menu zal steeds per maand worden vastgesteld en per week worden bekend gemaakt aan de klanten.
 • De Contractor is vrij om niet-alcohol houdende dranken, snacks, fruit en andere etenswaren in diverse prijsklassen te verkopen.
 • De activiteiten zullen worden uitgevoerd in Saramacca Operations aan de Gangaram Pandayweg km 5½ (Saramacca).

Bij de uitbesteding van de keuken en de selectie van de meest gunstige dienstverlener is het volgende van toepassing:    

 • De geselecteerde dienstverlener krijgt de bestaande keuken in bruikleen, inclusief alle keukenapparatuur en andere aanwezige keukenbenodigdheden (zie aangehechte inventaris als bijlage).
 • De dienstverlener hoeft hierover geen huur te betalen. Schade veroorzaakt aan apparatuur door verkeerd gebruik of nalatigheid zal worden doorberekend aan de dienstverlener.
 • De dienstverlener mag de Staatsolie-keuken niet gebruiken voor catering van derden.
 • De dienstverlener is verantwoordelijk voor het onderhoud van de keukenapparatuur en andere keukenbenodigdheden. Reparaties, aanschaf van nieuwe items, kookgas, etc. zijn voor de kosten van de dienstverlener.
 • Staatsolie betaalt de kosten voor water en elektra.
 • De dienstverlener is verantwoordelijk voor de schoonmaak, afwas van borden en bestek en hygiëne en klein onderhoud van de keuken. Staatsolie zorgt voor het schoonmaken van de lunchruimte en de maandelijkse grote schoonmaak van de keuken.
 • Staatsolie is verantwoordelijk voor bouwkundig onderhoud van de keuken.
 • De dienstverlener moet zich houden aan alle regels, voorschriften en wetten die in Suriname gelden voor voedselveiligheid.
 • De dienstverlener moet zich houden aan de veiligheidsvoorschriften van Staatsolie.
 • Er zullen regelmatig aangekondigde en niet aangekondigde audits worden uitgevoerd door Staatsolie.
 • De dienstverlener is verplicht de trainingen op het gebied van veiligheid, emergency response en alle andere trainingen, waarvoor hij wordt uitgenodigd door Staatsolie, te volgen.
 • Staatsolie heeft te allen tijde toegang tot de keuken voor onder andere inspectie en mag daarbij bijgestaan worden door externe deskundigen.
 • Staatsolie betaalt de transportkosten van de maaltijden naar de werklocaties in Saramacca en ook het verpakkingsmateriaal van de maaltijden.   
 • De maaltijden zullen in buffetstijl worden getoond en in verpakkingsmateriaal of voedingscontainers van de medewerkers worden opgediend.

Is uw belangstelling gewekt? Dien dan hier uw blijk van belangstelling (een getekende brief) in.