Grote onderhoudsbeurt Staatsolie-raffinaderij op komst

05 februari 2024

De grote onderhoudsbeurt van de raffinaderij is eens in de vier jaar en heeft als doel de veiligheid en betrouwbaarheid van de raffinaderij voor de komende vier jaar te garanderen. Tijdens de aanstaande turnaround zullen meer dan achthonderd verschillende activiteiten worden uitgevoerd op het gebied van inspectie, schoonmaak, reparatie en het vervangen en testen van diverse apparatuur en systemen. Ongeveer negenhonderd medewerkers van Staatsolie en 33 aannemers, zijn betrokken bij de werken. Bijna de helft van de arbeiders en de aannemers zijn lokaal aangetrokken. Staatsolie voert het project uit samen met hoofdaannemer Dick & Doof, een toonaangevende TA-aannemer uit Curaçao. De voorbereidingen zijn ruim twee jaar geleden gestart.

De stillegging van de raffinaderij gedurende zeven weken voor het groot onderhoud houdt ook in dat er geen productie van brandstof is. Staatsolie en zijn dochterbedrijf GOw2 hebben genoeg voorraden opgeslagen om deze periode te overbruggen. Als het nodig is, zal GOw2 brandstof importeren, zodat de verkoop aan de pomp gegarandeerd blijft.

Staatsolie doet er alles aan om de grote onderhoudsbeurt binnen de geplande tijd en het budget, maar bovenal veilig uit te voeren. Volgens planning is de raffinaderij vanaf 5 april weer volledig in bedrijf.