Staatsolie neemt initiatief voor opzetten Oil & Gas stream NATIN

10 december 2021

Het Natuur Technisch Instituut (NATIN) krijgt een uitstroomrichting olie en gas (Oil & Gas stream). Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. werkt samen met het NATIN, het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MINOWC) en het Regionaal Onderwijs Centrum Kop van Noord-Holland (ROC KvNH) aan het opzetten van deze nieuwe opleiding.

Ingegeven door de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Surinaamse offshore olie- en gasindustrie, heeft Staatsolie het initiatief genomen voor het opzetten van een uitstroomrichting olie en gas op het NATIN en heeft de verschillende partijen bij elkaar gebracht. De opleiding zal gekwalificeerde technici afleveren voor de offshore olie- en gasindustrie. Op deze manier zal er concreet inhoud kunnen worden gegeven aan local content-ontwikkeling, waarvoor Staatsolie zich sterk maakt. Local content kan worden omschreven als de mate waarin Surinaamse bedrijven en burgers meedelen in de economische activiteiten die de offshore-vondsten met zich meebrengen. Het gaat hierbij om de levering van lokale goederen en diensten en de invulling van arbeidsplaatsen door Surinamers.

Het ROC KvNH heeft tot voor kort een opleiding Oil & Gas verzorgd en zal vanuit deze expertise een gapanalyse doen van de huidige voor de offshore olie- en gasindustrie relevante richtingen op het NATIN. De analyse zal moeten uitwijzen welke hiaten er zijn. De nieuw op te zetten uitstroomrichting zal zich richten op het dichten van deze hiaten, zodat vorm kan worden gegeven aan een solide Oil & Gas stream. De gapanalyse, die een het eerste deel is van het NATIN Oil & Gas programma, wordt door Staatsolie bekostigd. Het startsein voor de gapanalyse is op 8 december gegeven met een bijeenkomst van vertegenwoordigers van Staatsolie, het ROC KvNH, het NATIN en het MINOWC. De analyse wordt in februari 2022 afgerond. Daarna start de tweede fase waarin de opzet van de Oil & Gas stream zal worden uitgewerkt. In deze fase zal een startdatum voor de uitstroomrichting worden bepaald.

Het ROC Kop van Noord-Holland verzorgt beroepsonderwijs, cursussen en trainingen voor bedrijven en particulieren in het noordelijke gedeelte van de Nederlandse provincie Noord-Holland.