Sociale betrokkenheid

Beleid

Verantwoording afleggen voor mens en milieu is een van de kernwaarden van Staatsolie. Wij vinden het belangrijk dat het milieu en de gemeenschap geen schade wordt berokkend. Wij zetten ons daarom in voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en willen een bijdrage leveren aan de nationale ontwikkeling en de ontwikkeling van mensen en de gebieden waarin wij actief zijn. Factor mens staat centraal in alles wat we doen.

CSI betrokkenheid

Onze toewijding is gebasseerd op:

  • de visie en missie van Staatsolie;
  • de principes van duurzame ontwikkeling die de basis vormen van al onze activiteiten;
  • onze slogan: "Vertrouwen in eigen kunnen".

Op basis van deze gedachten geven we onze kracht aan projecten die betrekking hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Staatsolie Foundation

Staatsolie is al jaren actief in initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van het welzijn van de gemeenschap door ondersteuning van verschillende activiteiten. Om zijn bijdrage aan gemeenschapsontwikkeling te vergemakkelijken, richtte Staatsolie speciaal daarvoor Stichting Staatsolie Foundation for Community Development op. Deze stichting ondersteunt duurzame projecten die de ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap bevorderen. Klik hier om het donatie-aanvraagformulier te downloaden. 

De Staatsolie Foundation ondersteunt duurzame projecten voor de ontwikkeling van:

  • Onderwijs
  • Gezondheid en veiligheid
  • Milieu
  • Sport
  • Kunst en cultuur
  • Energie
  • Ondernemerschap

ESIA-rapporten

Voordat we activiteiten op nieuwe gebieden ontwikkelen, worden mogelijke milieu- en sociale effecten beoordeeld. Deze milieu- en sociale effectbeoordelingen (ESIA's) worden uitgevoerd door externe experts. Het ESIA-rapport stelt beperkende maatregelen voor om mogelijke effecten op het milieu en de gemeenschappen te beheersen. 

De ESIA-rapporten van verschillende projecten vindt je hier.

Partnerschappen

Staatsolie is lid van het Suriname Conservation Foundation Green Partnership Program (SGPP). Het SGPP is een initiatief van Suriname Conservation Foundation (SCF). De deelnemende bedrijven ondersteunen met hun partnerschap de bewustwording over en de bescherming van onze natuur. Meer over het SGPP lees je hier.

Staatsolie en zijn dochtermaatschappij GOw2 zijn sinds 13 juni 2018 een “Friend of Green Suriname”. Wij doen mee voor drie jaren aan het sponsoringsprogramma Friends of Green Suriname (FOGS) van Conservation International Suriname (CIS).

Door mee te doen, dragen wij bij aan bescherming van de Surinaamse natuur. Via het FOGS-programma steunen Surinaamse bedrijven CIS met geld voor natuurbescherming.

Staatsolie en GOw2 hebben beleid en richtlijnen die ervoor zorgen dat het milieu minimaal of niet wordt belast door bedrijfsactiviteiten. Door aan het FOGS-programma deel te nemen, tonen wij dat natuurbescherming niet beperkt is tot de gebieden waarin wij activiteiten hebben.

Meer weten over het Friend of Green Suriname sponsoringsprogramma? Kijk op de facebookpagina of bekijk de YouTube-video’s.