Wat wij doen

Wat wij doen

De behoefte van de klant stimuleert ons om producten van uitstekende kwaliteit te leveren. Vertrouwen in eigen kunnen blijft de drijfveer die leidt tot groei in kwaliteit en kwantiteit van deze producten.

Upstream

Onze upstream-activiteiten hebben te maken met het vinden en produceren van olie. 

Olie vinden en deze produceren behoren tot onze kernactiviteiten. Wij hebben onze exploratiestrategie opnieuw gedefinieerd, zodat de zoektocht naar nieuwe reserves een gezamenlijke inspanning is van verschillende organisatie-onderdelen. We blijven ook partners zoeken om onze exploratie-activiteiten versneld uit te voeren en om expertise en risico's te delen.

Wij produceren Saramacca Crude uit onze olievelden in het district Saramacca. Deze velden zijn: Tambaredjo, Calcutta en Tambaredjo-Noordwest. Middels innovatieve technologieën maximaliseren wij de olieproductie. De gemiddelde productie uit de drie velden is ongeveer 16.300 vaten per dag. De olie wordt via een pijpleiding van 55 km naar de raffinaderij in Tout Lui Faut getransporteerd, waar die wordt verwerkt tot hoogwaardige eindproducten.

Downstream

In de afgelopen tien jaar hebben we veel inspanningen, tijd en geld besteed aan de ontwikkeling van de downstream-activiteiten.

De Saramacca Crude wordt verfijnd in onze raffinaderij in Tout Lui Faut in het district Wanica. De raffinaderij heeft een verwerkingscapaciteit van 15.000 vaten per dag en produceert verschillende kwaliteiten stookolie, ultra-laagzwavelige diesel, premium benzine en bitumen. De meeste producten worden lokaal verkocht, terwijl het overschot wordt geëxporteerd naar het Caribisch gebied.

 

Kom hier meer te weten over onze producten.

Sinds 2006 bezit en exploiteert Staatsolie, via haar dochteronderneming Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS), een thermische energiecentrale met een productiecapaciteit van 96 megawatt. Deze centrale wekt elektriciteit en processtoom op. Een deel van de elektriciteit en alle stoom worden geleverd aan de Staatsolie raffinaderij. Het ander deel van de elektriciteit wordt geleverd aan het net. 

Op 1 januari 2020 namen wij de exploitatie over van de Afobakadam, een waterkrachtcentrale die 180 MW aan elektriciteit kan opwekken.

Met thermisch en hydro-elektrisch gecombineerd produceren wij 75% van het totale stroomverbruik in Suriname.

GOw2 Energy Suriname N.V. is onze dochteronderneming waarmee wij de retailmarkt bedienen. GOw2 is opgericht na de acquisitie van de Chevron/Texaco-retailactiviteiten in Suriname in 2011. Onze hoogwaardige raffinaderijproducten, ultra-laagzwavelige diesel en benzine, worden voornamelijk verkocht door GOw2, een inmiddels gevestigde naam in Suriname.

Producten & Diensten

Lokale bedrijven in de landbouw-, visserij- en elektriciteitsproductie-industrie kunnen op ons rekenen om premium benzine, premium diesel, stookolie en elektriciteit te leveren.

We zijn er trots op dat onze premium gasoline, die een uitzonderlijk laag zwavelgehalte heeft, voldoet aan hedendaagse Europese standaarden. De hoge productkwaliteit wordt gehaald door de toepassing van de laatste door gerenommeerde bedrijven gepatenteerde technologieën op het gebied van motorbrandstoffen-productie.

 

De specificatie van de gasoline (95 RON) is hieronder weergegeven:

Staatsolie Gasoline (95 RON)   Test method ASTM:
RON 95 min D2699
MON 85 min D2700
Density at 15 °C 720-775 kg/m³ D1298
Aromatics 45 wt% max D5580
Benzene 1.0 max vol% D3606
Olefins 18 max vol% D6293
RVP 0.62 bar @ 37.8 °C D4953
Sulfur content 10 ppm wt max D2622
Lead 0 g/l D5050
10 vol% evaporated 70 °C max D86
50 vol% evaporated 77-121 °C D86
90 vol% evaporated 190 °C max D86
Copper strip corrosion No. 1 max D130
Silver strip corrosion 1 max D4814
Solvent washed gum content 5 mg/100ml max D381
Oxidation stability 240 minutes min D525
Oxygen content N/A    

Ook bij de diesel is hoogwaardige kwaliteit leveren onze prioriteit. Met de introductie van onze eigen premium diesel en gasoline werd Suriname voor tachtig procent onafhankelijk van brandstof-importen. Door de eigen productie van diesel en gasoline bespaart Suriname op jaarbasis ruim US$ 100 miljoen aan brandstof-importen.

De specificatie van de Ultra Low Sulfur Diesel is hieronder weergegeven:

Staatsolie Premieum Diesel (Euro IV)
  Test method ASTM:
Density at 15 °C 820-845 kg/m³ D1298
Viscosity at 40 °C 2.0 - 4.5 cSt D445
Flash point 55 °C min D93
Cloud point -15 °C max D2500
Sulfur content 10 ppm wt max D1552
Water content 200 ppm wt max D2709
Cetane Number 51.0 min D613
ASTM D86 95% 360 °C max D86
Polycyclic aromatics 11 wt% max D6591

Wij produceren Saramacca Crude uit onze olievelden in het Saramacca-district, met name in: Tambaredjo, Calcutta en Tambaredjo-Noordwest. Met innovatieve technologieën maximaliseren we de olieproductie met het doel om de benodigde hoeveelheden ruwe olie aan onze stakeholders te leveren. De ruwe olie wordt via een pijpleiding van 55 km naar de raffinaderij in Tout Lui Faut getransporteerd voor verdere verwerking.

De specificatie van de Saramacca crude is hieronder weergegeven:

Specifications
API Gravity    15.8
Viscosity at 50°C (cSt)    480
Sulphur (weight percentage)    0.65
Concentration Carbons (weight percentage)   7.1
Sodium (ppm)   23
Vanadium (ppm)   10
Asphaltenes (weight percentage)    1Om grote industrieën in Suriname, Guyana, Antigua en Barbados, te ondersteunen in hun stoom of elektriciteit productie, bieden we hen verschillende soorten stookolie met laag zwavelgehalte en laag vanadium. Deze olieproducten worden gebruikt in motoren, ketels en voor andere industriële toepassingen. De stookolie wordt geleverd aan verschillende landen in het Caribisch gebied waar ze voor hun specifieke doel worden gebruikt vanwege hun adequate handelbaarheid en speciale eigenschappen.

Staatsolie Bitumen voldoet aan alle internationale specificaties en normen. We kunnen bitumen leveren met een penetratie van 40 tot 150. Het bitumen is geschikt voor gebruik op wegen, luchthavens, bruggen, parkeerplaatsen, etc. Bitumen geproduceerd door Staatsolie is gebruikt in alle grote bestratingsprojecten in Suriname.


De specificatie is hieronder weergegeven: 

Specifications
API Gravity 8.8
Penetration at 25°C * 63
Softening Point (°C)  47.2

* Penetration grades up to 150 are available on request

Aan onze regionale stakeholders bieden we bunkerdiensten. Lokale leveringen worden gedaan door tankwagens of binnenvaartschepen. Wij maken C.I.F. leveringen aan onze Caribische klanten met olietankers variërend van 6.000 tot 12.000 DWT.
Wij kunnen verschillende soorten bunkerolie (fuel oil) van hoge kwaliteit leveren, zoals Marine Gasolie, IFO 120, IFO 180, Bunker C en No.6 stookolie. Onze bunkerbrandstoffen hebben een laag vanadium- en zwavelgehalte en behoren tot de beste in het Caribisch gebied. Wij leveren bunkerbrandstoffen aan schepen die de grote havens van Suriname aandoen. Leveringen vinden plaats met tankwagens en riviertankers. Ook komen schepen brandstof inslaan bij de steiger van Staatsolie op Tout Lui Faut.