Het Blue Wave-programma: Versterking van Surinaamse Leveranciers

Het Blue Wave Supplier Development Program, een gezamenlijk initiatief gesteund door Staatsolie, Chevron en Exxon, is in juli 2023 gelanceerd met als doel lokale bedrijven te voorzien van de benodigde middelen en trainingen om te voldoen aan internationale normen en effectief te concurreren op de markt. Sinds de start heeft het programma veel belangstelling gekregen, met 31 bedrijven die zich hebben aangemeld en 25 die zijn geselecteerd voor sponsoring. Dit programma markeert een tastbare stap in het versterken van de aanwezigheid van Suriname in de offshore-industrie, in overeenstemming met de doelstellingen voor Local Content.

 

Op maandag 22 januari 2024 vond de afsluitingsceremonie plaats van het eerste in Suriname verzorgde Bluewave Supplier Development Programma. Vijfentwintig klein- tot middelgrote bedrijven deden zes maanden mee aan dit bedrijfsontwikkelingsprogramma. Hierbij ontvingen zij informatie en kregen zij workshops over de eisen die noodzakelijk zijn om diensten of goederen voor bepaalde sectoren binnen de offshore-olie-industrie te kunnen aanbieden.

 

Bluewave is een Amerikaans bedrijf dat specifieke internationale kwalificaties aan (potentiële) leveranciers van de olie-industrie voorhoudt. Het programma geeft bedrijven de nodige informatie en tools om te kunnen voldoen aan de huidige kwalificaties van de internationale industrie door: workshops; toegang tot een platform met documenten die nodig zijn voor internationale kwalificaties en certificeringen; persoonlijke coaching en ondersteuning.

 

De participant Rajiv Hieralal van RFH Agencies, merkt op dat het programma van Bluewave voor hem waardevol geweest is. Het programma is internationaal erkend en kan voor Surinaamse bedrijven de deuren naar de internationale olie-industrie openen. “De één-op-één coachingsessies op de onderdelen financiën, kwaliteit en Health Safety Security & Environment (HSSE) spraken mij erg aan. Het heeft ons waardevolle informatie opgeleverd om binnen ons bedrijf nieuwe systemen in te voeren en huidige systemen te verbeteren. Wij hebben intern zelfstandig op het gebied van HSSE een traject uitgezet om dat in te voeren.”

 

Ook Janneke Tammenga, Head Planning & Control van Heavy Equipment Rental, noemt de sessies informatief, veelomvattend en heel toepasselijk voor haar bedrijf. Zij is blij met het initiatief. “We hopen dat onze Bluewave-badge meer bekendheid zal opleveren voor onze diensten. De informatie over benodigde documentatie en de internationale normen, die gelden voor het meedoen aan een aanbesteding, is waardevolle kennis en Surinaamse bedrijven kunnen niet op een eiland functioneren. Bluewave helpt ons om de internationale aansluiting te maken. Onze sessies waren volledig online, maar we hebben aanbevolen om voor het opbouwen van een netwerk en meer interactie ook fysieke sessies te hebben. Het traject voor de volgende groep zal daarom ook deels fysiek zijn. Daardoor merk je dat onze feedback serieus genomen wordt.”

 

Het programma startte in juli 2023 met een groep van 25 ondernemers die voldeden aan gestelde criteria. De kosten voor het programma zijn grotendeels gedragen door Staatsolie en zijn offshore-oliepartners Chevron en ExxonMobil. De participerende bedrijven hebben een eigen bijdrage gedaan voor deelname.

“Het ondernemen heeft geen lineair traject naar succes, maar dit programma biedt een mogelijkheid aan jouw bedrijf voor het succes dat je wilt bereiken. Uiteindelijk zal jij het werk zelf moeten doen, maar het is met dit programma duidelijker geworden dat partnerschappen de sleutel voor succes zijn”, zegt Hieralal.

 

In februari 2024 start een nieuwe groep van dertig bedrijven met het Bluewave-programma. De informatiedag voor deze groep is op 23 januari 2024. Staatsolie zal, in samenwerking met het lokale bedrijfsleven, zich blijven inzetten om bedrijven in Suriname verder te stimuleren bij hun voorbereiding, zodat zij de verdiensten uit de offshore-olie- en gasontwikkelingen nog groter maken voor Suriname.

Registreer uw bedrijf  op het Suriname Supplier Registration Portal om geinformeerd te blijven over toekomstige programma’s.